Blog

Zaposlitveni razgovor za ne-kadrovnike

Niste kadrovnik in morate prvič voditi zaposlitveni razgovor? Nimate ne znanja ne izkušenj pri vodenju zaposlitvenih razgovorov? Nekaj napotkov:


Priprava na zaposlitveni razgovor

Splošno veljavno, a napačno je prepričanje, da se na zaposlitveni razgovor ni treba pripraviti. Saj gre vendar zgolj za pogovor, kajne? Gre za dve osebi, ki se pogovarjata. Ena oseba - predstavnik delodajalca, sprašuje vprašanja, druga oseba – kandidat pa odgovarja. Ali kandidatu ponudimo službo ali ne je odvisno od tega kako dobro kandidat odgovarja na vprašanja. Sliši se preprosto.

Takšno prepričanje temelji na osnovi opazovanja zaposlitvenih razgovorov, ki jih vodijo rekruterji – to so ljudje, ki ne počnejo ničesar drugega kot da vodijo zaposlitvene razgovore. Izkušeni rekruterji dejansko dajo občutek, da gre za preprost pogovor med dvema osebama. Vendar je pa to prepričanje napačno, to pa zato, ker smo rekruterji, preko svojih prehodnih znanj in izkušenj v ta proces vložili veliko dela in z izkušnjami pridobili veliko znanja. Zato vse skupaj, navzven, deluje strajno preprosto. Pa vendarle ni.

Proces priprave na razgovor se prične z natančnim pregledom opisa delovnega mesta in profila idealne osebe, ki naj bi na dotičnem delovnem mestu delala. To pomeni, da je vnaprej treba natančno prebrati dela in naloge na tem delovnem mestu, kakšne so zahteve, komu bo ta oseba poročala, kje bo delala, kakšno bo njeno delovno okolje, kakšno plačo smo namenili za to delovno mesto, kakšne možnosti za izobraževanje in napredovanje bo imela. Vprašati se moramo 4 ključna vprašanja:

1.     Točno vem in razumem kakšnega kandidata iščemo?

2.     Je to kar zahtevamo realistično in pomembno za to delovno mesto?

3.     Sem sposoben kandidatu povedati za kakšna dela in naloge gre in kaj se od zaposlenega na tem delovnem mestu pričakuje?

4.     Sem pripravljen za morebitna dodatna relevantna vprašanja kandidatov o delovnem mestu in podjetju?

Nadaljevanje sledi.....Deli prispevek